Hedef:

Otelcilik alanındaki konaklama ve faaliyet kapasitesini en etkin ve uygun finansman modeli ile finanse etmek ve yatırım geri dönüş süresinin düşürerek yatak kapasitesini ve gelir hacmini yükseltmek.

 

PROJE DETAYI
Firma: D…………….. Holding
Faaliyet Konusu: Otelcilik, Rent A Car, Aquapark İşletmeciliği, Krom Madenciliği
Tespitler: Otelcilik alanında otel arazisi ve otelin komple yatırım finansmanının yüksekliği, yatırımın geri dönüş süresinin uzamasına ve yeni yatırımlara öz sermaye katkısı sağlamasına olanak verememektedir. Anılan dönemde 5 yıldızlı lüks otel yatırımı anahtar teslim yatak başın 60.000 USD mertebesindedir. 1000 yataklı bir otel için gereken finansman olan 60 mio USD’nin öz kaynak/yabancı kaynak ile sağlanması kolay olmadığı gibi, yatak başına en az 6.000 USD yatırımın geri dönüşü için fon sağlanmasının zorluğu görülmektedir.
Turizm sektöründe büyümek ile konaklama/faaliyet kapasitesi arasındaki doğru orantı nedeniyle, büyümenin yüksek kaldıraçla yapılması yerine öz kaynaklarla da desteklenmesini sağlayacak bir model oluşturulmalıdır.
Sektörel Konjonktür: Turizm sektörü en canlı dönemlerini yaşamaktadır. 1985-1990 dönemindeki müteahhit kaynaklı otelcilik furyasında gerileme olmuşsa da piyasada yönetilemeyen, kötü hizmet veren, müşteri odaklı kalite anlayışını baltalayan, devasa ve lüks konaklama tesisleri varken, diğer yanda otelciliği daha profesyonel hale getirme çabaları (eğitim, danışmanlık, yönetim ve yazılım alt yapı gelişimleri v.b.) artmaktadır. Sejur (deniz, kum, güneş) sektörü özellikle Avrupalı turistlerden sonra Rus ve doğru bloku turistleri de çekmektedir. Yoğun bir yatırım dönemi ile sektöre her gün yeni bir katılım söz konusudur. Bu çerçevede yüksek rekabet ile beraber, sejur turizm’in handikabı olan belirli bir dönemde kaliteli ve karlı faaliyette bulunma zorunluluğu, yüksek rekabet ile sıkıntı yaşamaktadır.
Kültür Turizm’i henüz dar bir turist kitlesine hitap etmektedir. Şehir Otelciliği artan kongre – konferans turizmi ile canlanma yolunda olmakla beraber, yetersizdir.
Ekonomik Konjonktür: Siyasal belirsizlikler ve sorunlar, 1989 yılında devreye giren kambiyo serbestiğisi ile para piyasasında ağırlık kazanan sıcak sermayenin kaçmasına beraberinde ciddi bir döviz krizine neden oldu. Krizin bertaraf edilmesi için sıcak sermayeyi teşvik eden önlemler krizin kısa sürmesine neden olmuşsa da Enflasyonun ve faizlerin ciddi oranlarda yükselmesine önemli sayıda kişinin işsiz kalmasına ve TL’nin devalüe edilmesine neden oldu.
Krizden çıkmak için desteklenen sektör olan Turizm sektörü ise finansal açıklarından krizin yarattığı yüksek faiz kaynaklanan faiz yükleri ile karşılaştı.
Hedef: Otelcilik alanındaki konaklama ve faaliyet kapasitesini en etkin ve uygun finansman modeli ile finanse etmek ve yatırım geri dönüş süresinin düşürerek yatak kapasitesini ve gelir hacmini yükseltmek.
Proje: Firmanın kurucu gücü olarak geçmişten gelen ve âtıl halde bulunan, sadece otellerin renovasyon ve modernizasyon dönemlerinde aktif olan inşaat bölümünün yeniden yapılandırıldı. Sektörde inşaatı başlamış ancak yarım kalmış ya da kısmen tamamlansa bile âtıl kalmış ve işletmecisi olmayan veya işletmecisi profesyonel otel işletmesi olmayan konaklama tesisi olabilecek yerler seçilecek. Bu yerlerin yarım kalan inşaatları konaklama tesisi olacak şekilde tamamlanacak ve belirli bir süre için işletmeciliği yapılacak. Karşılığında ortaya konacak olan işletme bütçesindeki karlılığa göre tesis sahibine hasılattan pay verilecek, ancak öncelikle tamamlama inşaat maliyeti kesilecek. Belirlenen süre sonunda da ya tesis markasız olarak ya da marka ve işletme sistemi franchise edilerek devredilecek.
Süresi: Proje bir ekip kapsamında yapılmış olup, bu ekibe katkı verilmiştir. Katkı tamamlama yatırımı ve işletme bütçesi ile hasılat kira yapısı özelinde yapılmıştır. Projenin başlatılması ve uygulaya geçişi arasında sarf edilen süre yaklaşık 6 aydır.
Sonuç: İlk uygulama …………….. Tatil Köyüdür. Daha sonra İl Özel İdaresine ait harap olmuş bina alınarak ……….. Oteli ve bir eczacının başladığı ancak ilerletemediği inşaat devralınarak …………. Oteli bu yöntemle zincire kazandırılan otellerdir. Otel Zinciri bir yandan bu yolla, diğer yandan ise işletmecilik franchise verilmesi yolluyla genişletilmiştir.