Müşteri Finansal Risk Analiz Projesi – Turizm Seyahat Şirketi

Hedef: Şirketin Müşteri Portöründeki finansal açık yaratan ve şirketin finansal açık riskini besleyen müşterilerin belirlenmesi ve bu müşterilerin portföy dışına çıkartılarak şirketin finansal açık riskinin azaltılması