BİR ŞİRKET NASIL KÖTÜ YÖNETİLİR? (8.Bölüm: Bir Şirketin Ruhu “İlkeler, Değerler, Kurallar, Şirket Kültürü”)

 8.Bölüm: Bir Şirketin Ruhu “İlkeler, Değerler, Kurallar, Şirket Kültürü” İlkeler, bir Şirketin hangi işi hangi şekilde yaptığını, yani tarzını/üslubunu ortaya koyar. Değerler, Şirketin önem verdiği sosyal, kültürel unsurları ifade eder. Kurallar, Şirketin Genel, Çerçeve veya Uygulama kapsamında kimin, hangi işi, nasıl, ne zaman, hangi araçları kullanarak yapacağını, kiminle paylaşacağını, kime hesap vereceğini, hangi bütçeye [...]