İSTİHDAM BAŞINA GSYİH PAYINDAKİ GERİLEME

Nerdeyse bir senedir üretimin düştüğünü, piyasadaki paranın gün geçtikçe daha az katma değer yarattığını ve durgunluğun dalga dalga yayıldığını görüyor ve söylüyoruz. Aşağıdaki sunumda da görüleceği üzere sadece 2017 Ocak-Eylül ile 2018 Ocak-Eylül dönemindeki Sektörlerin GSYİH değerleri ile bu sektörlerdeki istihdam arasındaki karşılaştırma bile bir çok şeyi anlatıyor. 2017 Ocak - Eylül döneminde istihdam edilen [...]