2018 YILI BÜYÜME ORANLARININ ANALİZİ

2018 sonu büyüme %2,6 oldu. Ancak 2018 4.çeyrekde %3 küçüldük. 4.Çeyreğe bakıldığında 2017 4.çeyreğe göre Bilgi ve İletişim ile Kamu Hizmetleri dışında kalan tüm sektörler daraldı. En büyük daralma ise %16,2 ile Finans-Sigorta sektörü yaşadı. Bunu %10,3 ile Mesleki, Bilimsel,Teknik,İdari ve Destek Hizmetleri; %8,7 ile İnşaat Sektörü; %7,4 İmalat Sektörü ve %6,4 madencilik sektörü izledi. [...]