Şirketler, özellikle de KOBİ’ler içinde bulunduğumuz kriz ortamında yönetsel anlamda güçlü ve dirayetli hareket ederek, zayıf alanları nedeniyle oluşacak zararları en aza indirebilirler. 1986, 1994, 1998, 1999, 2001, 2008 krizlerinde profesyonel yönetici olarak deneyimlediğim önlemlerden öne çıkanları aşağıda bulabilirsiniz:

 1. Fırsat Odaklı Yönetim anlayışı hemen terk edilmeli. Ortada Fırsat yok, olan da sahipli. Bir an önce Hedef Odaklı Yönetim anlayışına geçilmeli. Unutmayın Fırsat da bir Hedeftir,
 2. Hedef; Zamana bağlı, sayılabilen, ölçülebilen, karşılaştırılabilen ve güncellenebilen olmalıdır,
 3. Şirketler iki esas konuyu en öncelikli ve önemli konu olarak ele almalıdırlar. Bunlar Maliyet Yönetimi ve Nakit Yönetimidir,
 4. Maliyet Yönetiminde hayati başlık verimliliktir (çalışanları işten çıkarmak, Türk Kahvesi servisini durdurmak, ofisleri fotoselli ışıklarla donatmak değil!!). Verimlilik, yeterli kaynak ve etkin faaliyet ile sürdürülebilir fayda sağlamaktır. Verimlilik bu şekilde algılanmalı ve yönetilmelidir,
 5. Verimli olmayan her şey gözden geçirilmelidir. Süreçler, üretim model ve teknolojileri, satış/pazarlama teknikleri, tedarikçiler, müşteriler, ürün ve ürün yelpazeleri, sektörler, pazarlar, çalışanlar, yöneticiler ve hatta patron,
 6. Verimli olmayan unsurların en kısa sürede ve en uygun zaman, emek ve para sarf ederek verimli hale getirilebilenler hemen getirilmeli, buna uygun olmayanlar hemen terk edilmelidir. Unutmayın şirket yaşarsa varsınız,
 7. Verimli olan ve verimli hale gelen unsurlarla sağlanacak olan maliyet kazanımı sıkı takip edilmeli ve yönetilerek nakit yönetiminin emrine verilmelidir,
 8. Nakit Yönetiminde hayati başlık yerindeliktir. Zamanı, tutarı, süresi veya içeriği yerinde olmayan finansal operasyonlar derhal durdurulmalıdır,
 9. Maliyet Yönetiminde sağlanan verimlilik ile sağlanacak maliyet kazanımının nakit tarafı mutlaka belirlenmeli, takip edilmeli ve depolanmalıdır,
 10. Alacakların ve Borçların oluşması ile Alacak ve Borç Nakit Döngü ilişkisi dikkatlice takip edilmelidir. Nakit Planlama sadece Finansmanın değil, tüm Şirket Bölümlerinin kutsal metni olarak kabul edilmelidir,
 11. Finansman bölümü artık Banka ve Kredi yönetiminin getirdiği baş döndüren kendine has seviyelerinden yere inmelidir. Finansmanın hayati önceliği Alacak Yönetimi ve Borç Yönetimidir. Tahsilat ile Ödeme dengesi sağlanacak iki temel unsur olmalıdır,
 12. Kredi Kullanmak bir seçenek olmaktan çıkarılmalı, kredilerin seviyesi yukarıdaki önlemlerle elde edilecek kazanımlarla vadesi beklenmeden ne olursa olsun düşürülmeli ve mümkünse sıfırlanmalıdır,
 13. Yönetim anlamında tüm iletişim kanalları açık hale gelmeli, ast-üst, bürokratik ve protokoler seramoniler bir kenara bırakılmalı, süreçler ve süreçlerin zamanla yarışacak şekilde çalışılması, bilgi alış-verişi ve iletişime dayalı hızlı karar verme işlevine öncelik verilmelidir,
 14. Çok kısa sürede devreye girecek ve verimliliği artıracak yatırımlar dışındaki tüm yatırımlar askıya alınmalı ve durdurulmalıdır,
 15. Şirketin karlılığından ziyade nakit yaratma gücüne odaklanılmalıdır.