Hizmet Tanımı RYH01 Profesyonel Yönetim Kurulu/İcra Kurulu Üyeliği Yönetim Hizmeti
İçeriği Şirketlerin Kurumsallaşma ya da Yeniden Kurumsallaşma Projeleri kapsamında ya da bundan bağımsız olarak Yönetim / İcra Kurulu Üyeliği ile Yön ve Görüş verilmesi
Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir) En az 12 ay olmak üzere duyulan İhtiyaç süresine bağlı olarak belirlenir