Hizmet Tanımı RYD04 Süreç Yapılandırma Danışmanlığı
İçeriği Şirket Faaliyetleri ve Yönetim Yapısının İşleyişinin paydaşları ve iş ile işlemleri içerir şekilde tanımlanması ve bu işleyiş yapıları üzerinden iş ve işlemlerin yapılmasını sağlayacak düzeneklerin kurulması
Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir)
 • Toplam Çalışma Süresi: 90 Adam/Gün
 • Aylık Çalışma Gün Sayısı: 14 Gün/Ay
Çıktıları
 • Faaliyet Süreç Yapıları
 • Yönetsel Süreç Yapıları
 • Şirket Konsolide Süreç Yapısı
 • Paydaşlar, Veri Kaynakları
Adımlar
 1. Şirket Faaliyet Alanlarının tanımlanması
 2. Şirketin Kurumsal Yapısı ile mevcut süreç yapılarının incelenmesi ve geliştirilmesi gereken alanların tespiti
 3. Şirket Faaliyetleri ile süreçler arasındaki uyum ve örtüşmenin incelenerek geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi
 4. Faaliyetlere göre süreçlerin, paydaşların ve işleyiş duraklarının zaman değişkeni ile beraber tanımlanması
 5. Süreç sorumluluk ve yetki yapıları ile düzeneklerin oluşturulması
 6. Kurumsal Yapı ile süreçler arasında uyum sağlayacak ve geliştirilmesi gereken alanlarla ilgili eylem planının hazırlanması