Hizmet Tanımı RYD03 Kurumsal Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı
İçeriği Şirketlerin Yönetilmesinde kurallar, süreçler, yetkiler, sorumluluklar ve uygulama ilkeleri gözden geçirilerek, Şirketin mevcut durumu, hedefleri, sektör içindeki yerine göre yapının yenilenmesi ya da bir başka yapıya evrimlenmesi.
Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir)
 • Toplam Çalışma Süresi: 90 Adam/Gün
 • Aylık Çalışma Gün Sayısı: 14 Gün/Ay
Çıktıları
 • Değerler ve Temel İlkeler için yeni öneriler
 • Ana Sözleşme Tadil Önerisi
 • İmza Sirküleri (İç Yönerge) için yeni öneriler
 • Genel Yönetim Çerçeve Yönetmeliği için yeni öneriler
 • İşlevlere ait Uygulama Yönetmelikleri için yeni öneriler
 • Uygulama Yönetmelikleri ile ilgili Uygulama talimatları için yeni öneriler
 • Uygulama Talimatları ile ilgili işlem talimatları için yeni öneriler
 • Formlar ve Şablonlar için yeni öneriler
Adımlar
 1. Şirket Yönetim Yapısının İrdelenmesi ile geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi
 2. Şirket Yönetim Düzeneklerinin irdelenmesi ile geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi
 3. Şirket Yönetim Düzenekleri ile Şirket Faaliyetlerinin bütünlüğünün irdelenmesi ve geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi
 4. Şirket Varlıkları (Çalışanlar dahil) ile Şirket Faaliyetlerinin uyumunda geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi
 5. Tüm Yapının irdelenmesi ile belirlenen “geliştirilmesi gereken alanlar” ile Temel İlkelerin irdelenmesi ile belirlenen “geliştirilmesi gereken alanlar” ın karşılaştırılması
 6. Yapının bütünü üzerinden belirlenen “geliştirilmesi gereken alanlar” ile ilgili öneriler ve eylem planının yapılması