Hizmet Tanımı RYD02 Kurumsal Yapılandırma Danışmanlığı
İçeriği Şirketlerin Yönetilmesinde kurallar, süreçler, yetkiler, sorumluluklar ve uygulama ilkeleri belirlenmesi ve böylece kişilere ya da duruma göre değil, şirketi hedeflerine taşıyacak yönetim ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilirliği sağlayacak alt yapı oluşturulması.
Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir)
 • Toplam Çalışma Süresi: 90 Adam/Gün
 • Aylık Çalışma Gün Sayısı: 14 Gün/Ay
Çıktıları
 • Değerler, Temel İlkeler
 • Ana Sözleşme Tadil Önerisi
 • İmza Sirküleri (İç Yönerge)
 • Genel Yönetim Çerçeve Yönetmeliği
 • İşlevlere ait Uygulama Yönetmelikleri
 • Uygulama Yönetmelikleri ile ilgili Uygulama Talimatları
 • Uygulama Talimatları ile ilgili İşlem Talimatları
 • Formlar ve Şablonlar
Adımlar
 1. Şirket Yönetim Yapısının İrdelenmesi ve tanımlanması
 2. Şirket Yönetim Düzeneklerinin belirlenmesi/tanımlanması
 3. Şirket Yönetim Düzenekleri ile Şirket Faaliyetlerinin örtüşmesi/bütünleştirilmesi
 4. Şirket Varlıkları (Çalışanlar dahil) ile Şirket Faaliyetlerinin örtüştürülmesi/bütünleştirilmesi
 5. Tüm Yapının bir bütün olarak uyum içinde çalışmasını sağlayacak temel ilkelerin belirlenmesi