Hizmet Tanımı RYD01 Hedeflere Göre Yönetim Danışmanlığı
İçeriği Şirketin Yönetilmesi ve sürdürülebilirliği için, ölçülebilir, izlenebilir, paylaştırılabilir ve bölünebilir hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için gereken yol ve işleyişin tanımlanması
Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir)
 • Toplam Çalışma Süresi: 60 Adam/Gün
 • Aylık Çalışma Gün Sayısı: 14 Gün/Ay
Çıktıları
 • Stratejik Temel Hedefler
 • Hedeflerin Ölçekleri ve ölçme yöntemleri
 • Temel Hedeflere uygun alt ve yan hedefler
 • Temel, Alt ve Yan Hedeflerin şirket içinde bölümlendirilmesi
 • Ölçme ve uygulama tanımları ile eşgüdüm yapıları
 • Yetki, Sorumluluk, kontrol yapıları

 

Adımlar
 1. Şirketin varlıklarına göre faaliyet kapasitesinin belirlenmesi,
 2. Şirketin sektörel ve ekonomik çevre içindeki kapasite ve Pazar hacminin belirlenmesi
 3. Şirketin Hedefleme Uzaklığının belirlenmesi
 4. Şirketin Temel Hedef Belirleme ve Denetiminin tanım ve kurallarının oluşturulması
 5. Şirketin Hedefleme Uzaklığı ve Hedef Belirleme kurallarına göre hedeflerin hazırlanması
 6. Belirlenen temel hedeflerin şirket yapısı içine uyarlanması ve denetenmesi ile ilgili tanım ve kuralların belirlenmesi
 7. Temel Hedeflerin şirket yapısı içine uyarlanma tanım ve kurallarına göre alt ve yan hedeflerin oluşturulması
 8. Oluşturulan temel, alt ve yan hedefler çerçevesinin yetki, sorumluluk, izlemeve sonuç denetim yapısı ile araçlarının oluşturulması