Hizmet Tanımı RSD06 Bütçe Yönetim Sistemi Danışmanlığı
İçeriği Şirketin yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık dönemler itibariyle Faaliyetlerinin mali sonuçlarının hesaplanmasının ve yönetilebilir bir düzene sahip olmasının sağlanarak faaliyetlerin sürdürülebilir hale getirilmesi
Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir)
 • Toplam Çalışma Süresi: 90 Adam/Gün
 • Aylık Çalışma Gün Sayısı: 14 Gün/Ay
Çıktıları
 • Varsayım ve Kabuller Yapısı
 • Bütçeleme Teknikleri
 • Bütçeleme Yapısı
 • Bütçelendirme Şablonları
 • Gerçekleşme Analizleri ve Yorum Yapısı
 • Kalan Bütçe Yönetimi ve Projeksiyon
 • Bütçe Yetki ve Sorumluluk düzeni
 • Bütçe Politikaları
Adımlar
 1. Şirket Faaliyet Alanlarının tespiti ve tanımlanması
 2. Şirket Faaliyet alanlarının ürettiği mali verilerin incelenmesi ve bu verilerin denklemleştirilmesi ile bütçe tiplerinin belirlenmesi
 3. Şirket Faaliyet alanlarının ürettiği mali veriler ile muhasebe sisteminin ürettiği mali verilerin örtüşme/uyum incelemesinin yapılarak geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi
 4. Şirket Faaliyet alanlarına uygun bütçe setlerinin belirlenmesi ve tanımlanması
 5. Bütçeleme Politikası, kabul ve varsayım kaynakları ile belirleme yapısının, bütçeleme usullerinin belirlenmesi
 6. Bütçe Setleri verilerinin oluşturulma yapısının ve kaynaklarının tanımlanması
 7. Bütçe setlerinin kendi içinde ve birbirleri ile olan ilişki ve uyum yapısının oluşturulması
 8. Bütçe Hazırlama usulleri ile takvim, yetki ve sorumluluk yapılarının oluşturulması
 9. Bütçe Setlerine uygun Gerçekleşme veri kaynaklarının belirlenmesi ve tanımlanması
 10. Mevcut bütçe yapısı ile var olan bütçe yapısı arasındaki farklılıkların incelenmesi
 11. Bütçe Gerçekleşme veri kaynaklarının irdelenmesi
 12. Bütçeleme yapısında tespit edilen ve geliştirilmesi gereken alanlarla ilgili eylem planı hazırlanması