Hizmet Tanımı RSD05 Nakit Yönetim Sistemi Danışmanlığı
İçeriği Şirketin kısa vadeli alacak ve borç üretme yapısı üzerinden tahsilat ve ödeme yapısı ve bu yapıya göre oluşturulacak nakit planlama – nakit operasyon – gerçekleşmeye dayalı revizyon düzeneğini ve bu düzenek üzerinden alacak ve borç üretiminin yönetilmesi
Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir)
 • Toplam Çalışma Süresi: 60 Adam/Gün
 • Aylık Çalışma Gün Sayısı: 14 Gün/Ay
Çıktıları
 • Alacak Üretme yapısı
 • Tahsilat Düzeni
 • Borç Üretme Yapısı
 • Ödeme Düzeni
 • Nakit Planlama Düzeni
 • Nakit Operasyon Düzeni
 • Gerçekleşme – Planlama Analizi
 • Analize bağlı tahsilat – ödeme düzeneğinin gözden geçirilmesi
 • Nakit Yönetim Politikaları
Adımlar
 1. Şirketin Faaliyet alanlarının tespiti ve tanımlanması
 2. Şirket Faaliyet alanlarının nakit kaynak yaratma kapasite ve yapısının belirlenmesi
 3. Şirket Faaliyet alanlarının nakit harcama kapasite ve yapısının belirlenmesi
 4. Şirket tahsilat ve Ödeme yapısının belirlenmesi ve tanımlanması
 5. Faaliyetlerle ilgili ödeme yapısının sistemleştirmeye uygunluğunun incelenmesi ve varsa geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi
 6. Faaliyetlerle ilgili ödeme düzeneği yapısının oluşturulması
 7. Faaliyetlerin tahsilat yapısının sistemleştirmeye uygunluğunun incelenmesi ve varsa etkinliğinin belirlenmesi
 8. Faaliyetlerle ilgili tahsilat düzeneğinin oluşturulması
 9. Nakit Planlama yapısı ve işleyişinin oluşturulması
 10. Nakit Planlamanın gerçekleşme veri kaynaklarının yeterliliğinin incelenerek varsa geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi
 11. Nakit Gerçekleşme Veri Kaynağı yapısı ve işleyişinin oluşturulması
 12. Tespit edilen geliştirilmesi gereken alanlarla ilgili eylem planı düzenlenmesi
 13. Nakit Yönetim politikalarının oluşturulması