Hizmet Tanımı RSD04 Mali Raporlama ve Veri Yönetim Sistemi Danışmanlığı
İçeriği Şirketin ürettiği mali verilerin, yönetişim amaç ve şirket hedeflerinin yönetilmesine uygun şekilde derlenmesi, raporlanması ve yorumlanması
Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir)
 • Toplam Çalışma Süresi: 60 Adam/Gün
 • Aylık Çalışma Gün Sayısı: 14 Gün/Ay
Çıktıları
 • Mali Tablolar ve Türevleri
 • Nakit Tablolar ve Türevleri
 • Bütçe Tabloları ve Türevleri
 • Mali Analiz Tabloları ve Türevleri
 • Faaliyet Raporları
 • Yönetim Özet Raporları
 • Şirkete özel Mali Kriterlerin Raporları
Adımlar
 1. Şirket Faaliyetlerinin belirlenerek tanımlanması
 2. Şirket Faaliyetlerinin ürettiği mali verilerin belirlenmesi ve tanımlanması
 3. Tanımlanan verilerin şirket hedefleri, bütçe ya da yönetim tercihlerine göre öncelik ve içerik tanımlarının yapılması
 4. Belirlenen verilerin geliştirimesin ile ilgili irdeleme yapılması
 5. İzlenmek istenen ve izlenmesi gereken göstergelerin içerik ve yapısının tespiti ile geliştirimesin gerekenlerin belirlenmesi
 6. Göstergelerle verilerin arasındaki uyum ve örtüşmenin incelenerek geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi
 7. Verilerin göstergeye dönüşme esasları ile kurallarının ve raporlama düzeneği ile politikaların belirlenmesi
 8. Belirlenen gösterge yapısına göre raporlama yapılarının, yetki, sorumluluk, zamanlama ve veri akış düzeninin oluşturulması
 9. Belirlenen ve geliştirilmesi gereken alanlarla ilgili eylem planı hazırlanması
 10. Aşağıdaki ana yönetim sistemleri çerçevesinde rapor yapıları ile düzeneklerinin oluşturulması ve tanımlanması
 • Muhasebe-Sistem ve Organizasyon
 • Nakit Yönetim Sistemi
 • Mali Analiz Yapısı
 • Maliyet Analiz Yapısı
 • Bütçe Yönetim Sistemi
 • Mali Verileri Etkileyen/tetikleyen tüm faaliyetler