Hizmet Tanımı RSD03 Mali Analiz Düzeneği Yapılandırma Danışmanlığı
İçeriği Şirketin Faaliyet Sonuçlarını temsil eden tüm mali veriler ile bu mali verileri destekleyen diğer istatistiki verilerin irdelenerek şirketin kat ettiği yol, mevcut durumu ve hedeflerine yönelik durumu ile projeksiyonunun belirlenmesi
Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir)
 • Toplam Çalışma Süresi: 30 Adam/Gün
 • Aylık Çalışma Gün Sayısı: 14 Gün/Ay
Çıktıları
 • Klasik Mali Tablolar
 • Likit Bilanço
 • Analitik Gelir Tablosu
 • Fon Akış Analizi
 • Standart Rasyo Analizleri
 • Şirkete özel Parametreler ve Analizi
 • Sektörel Mali Analiz ile Şirket Mali Analizinin karşılaştırması
 • Hedeflere göre durum ve sapmaların yorumu
Adımlar
 1. Mali Verilerin Kalite Kontrolü ve tarihsel yeterliliğinin belirlenmesi
 2. Mali Analiz unsurlarından şirket faaliyetleri istatistiklerinden ve mali verilerden kalitesine göre kullanılabilecek olanların tespiti
 3. Belirlenen Mali Analiz unsurları ile mali analizin dönemler itibariyle yapılarak yorumlanması
 4. Sektörel Mali verilerle, Şirket Mali verilerinin ve Mali Analizlerinin karşılaştırılarak yorumlanması
 5. Mali Analiz Unsurlarından Şirket Faaliyetlerinin ölçümlemede kullanılması gerekenlerin belirlenmesi
 6. Mali Analiz unsurlarından kullanılabilecek olanlarla kullanılması gerekenler arasındaki farklılığın belirlenmesi
 7. Belirlenen farklılığın giderilmesi için gereken eylem planının oluşturulması