Hizmet Tanımı RSD02 Maliyet Analizi, Maliyetlendirme ve Fiyatlandırma Danışmanlığı
İçeriği Şirket Faaliyet sonuçlarının maliyetlerinin doğru ve güvenilir olarak belirlenmesi, fiyatlandırmanın bu maliyetler esas alınarak yapılması, teklif aşamasında doğru ve hesaplanabilir fiyat – maliyet analizinin yapılabilmesi
Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir)
 • Toplam Çalışma Süresi: 30 Adam/Gün
 • Aylık Çalışma Gün Sayısı: 14 Gün/Ay
Çıktıları
 • Ürün/Faaliyet bazlı Maliyet Reçeteleri
 • Ürün/Faaliyet bazlı Maliyet şablonları
 • Ürün/Faaliyet bazlı üretim/imalata dayalı fiyatlandırma şablonları
 • Ürün/Faaliyet bazlı başa baş noktası analizleri
Adımlar
 1. Şirket Faaliyetlerinin tanımlanması
 2. Şirket Faaliyetleri kapsamındaki ürünlerin tanımlanması
 3. Şirket faaliyetlerinin ve ürünlerin maliyet verilerinin belirlenmesi ve tanımlanması
 4. Şirket faaliyet ve ürünlerinin maliyet yaratan unsurları bazında reçetelendirilmesi
 5. Reçetelerin test edilmesi
 6. Reçetelere göre üretim maliyet yapısı ve analiz araçlarının oluşturulması
 7. Şirket Mali Analizine göre asgari karlılık ve asgari fiyatlandırma yapılarının belirlenmesi
 8. Faaliyet ve Ürün maliyet reçeteleri bazında başa baş noktalarının tespiti
 9. Mevcut veriler ile olması gereken veriler ve unsurlar arasındaki uyumun irdelenmesi ve geliştirilmesi gereken alanların belirlenerek eylem planı oluşturulması