Hizmet Tanımı RSD01 Muhasebe Sistem ve Organizasyon Danışmanlığı
İçeriği Şirketin Faaliyet Sonuçlarını temsil eden mali verilerin muhasebeleştirilmesi ve muhasebe kayıtlarından alınacak veri raporların faaliyet sonuçlarını analiz edebilir, irdeleyebilir şekilde oluşturulması
Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir)
 • Toplam Çalışma Süresi: 60 Adam/Gün
 • Aylık Çalışma Gün Sayısı: 14 Gün/Ay
Çıktıları
 • Hesap Planı
 • Masraf Merkezleri
 • Kar Merkezleri
 • Muhasebeleştirme politikaları ve ilkeleri
 • Özellikli işlemlerin Muhasebeleştirilme yolları
 • Muhasebe Kayıtlarından alınabilecek raporlar
 • Muhasebe Politikaları
Adımlar
 1. Şirket Faaliyet yapısının tanımlanması
 2. Şirket Faaliyetlerinin sonuçlarını temsil eden mali verilerin belirlenmesi ve tanımlanması
 3. Mevcut Muhasebe Politika ve Muhasebeleştirme yapısının analizi ve yapısının tanımlanması
 4. Şirket Faaliyetlerinin sonuçlarını temsil etmesi gereken mali veriler ile mevcut muhasebe yapısındaki mali verilerin karşılaştırılarak geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi
 5. Şirket temel, alt ve yan hedeflerinin izlenmesine dönük muhasebe sisteminin kapasitesinin belirlenmesi
 6. Muhasebe Politikalarının oluşturulması ya da var olanların gözden geçirilmesi
 7. Muhasebeleştirme kuralları ile işleyişlerinin şirket faaliyet sonuçlarını temsil eden mali verilerle olan uyumunun irdelenmesi ve geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi
 8. Muhasebede üretilen mali verilerin faaliyetleri temsil edecek şekilde yeniden yapılandırılması
 9. Mevcut yapıyla olması gereken yapı arasındaki farklılıkların giderilmesine dönük eylem planı oluşturulması