Hizmet Tanımı REH05 Bir Şirket Nasıl Kötü Yönetilir? Eğitim Hizmeti
İçeriği Hangi eylem ve yaklaşımların kötü yönetimi beslediği, Şirketi Kötü Yönetmemek için nelere dikkat edilmesi gerektiği ortaya koyarak orta ve üst düzey yöneticilere bir ufuk vermesine dönük eğitim verilmesi
Süresi 2 Gün
Eğitim Planı
 1. Yönetmek Nedir?
 2. Kötü Yönetimin Delilleri
 3. Yönetmek ile Şirket Yönetmek arasındaki fark
 4. Kısıtlamalar
 5. Şirket Yönetmenin Temel İlkesi
 6. Şirket Nedir?
 7. Şahıslar
 8. Şirket Unsurları
 9. Eskimiş Kavramlar
 10. Fırsat Odaklı Yönetim – Hedef Odaklı Yönetim
 11. Fırsat Odaklı Yönetimin Handikapları
 12. Hedef Nedir?
 13. Organizasyon Şeması Nedir?
 14. Organizasyon Şemasının Temel Unsurları Nedir?
 15. Organizasyon Şeması ile ilgili ciddi Hatalar
 16. İletişim ile ilgili temel unsurlar
 17. Bir iletişim yolu olan Raporlama ile ilgili temel unsurlar
 18. İK Kavramı
 19. Entellektüel Sermaye
 20. Çalışanlara yönelik ciddi hatalar
 21. Para aslında nedir?
 22. Para hakkında yapılan ciddi hatalar
 23. İlkeler ?
 24. Değerler ?
 25. Kurallar ?
 26. Şirket Kültürü ?
 27. İlkeler, Değerler, Kurallar ve Şirket Kültürünün etkisi ve önceliği nedir?
 28. İlkeler, Değerler, Kurallar ve Şirket Kültüründe dikkat edilmesi gerekenler
 29. İlkeler, Değerler, Kurallar ve Şirket Kültüründe yapılan ciddi hatalar nedir ?

NOT: Bu eğitimler Şirketlere özel kapalı eğitim olarak düzenlenmektedir.