Hizmet Tanımı REH04 Mali Analiz Eğitim Hizmeti
İçeriği Mali Sonuçları Analiz Edip, Yorumlayacak olanlar ile bu analiz ve yorumlara göre karar vermek durumunda olan çalışanlara Mali Analiz Eğitimi verilmesi
Süresi 1 Gün
Eğitim Planı
 1. Mali Analiz Nedir?
 2. Mali Analizin Amacı
 3. Mali Analizin Diğer Mali Tekniklerle İlişkisi
 4. Mali Analizin Unsurları
 5. Mali Analizin Türleri
 6. Temel Mali Tablolar
 7. Bilançonun Mali Analize Hazırlanması
 8. Gelir Tablosunun Mali Analize Hazırlanması
 9. Üretilen Mali Tablolar
 10. Fon Akış Tablosunun Hazırlanması
 11. Sabit Fon Akış Tablosu
 12. İşlevsel Fon Akış Tablosu
 13. Net İşletme Sermaye Tablosunun Hazırlanması
 14. Nakit Bilançonun hazırlanması
 15. Mali Analiz Teknikleri
 16. Düzlem Teknikleri
 17. Rasyo Teknikleri
 18. Diğer Göstergeler
 19. Mali Analizin Yapısı
 20. Soru-Cevap

NOT: Bu eğitimler Şirketlere özel kapalı eğitim olarak düzenlenmektedir.