Hizmet Tanımı REH03 Nakit Yönetim Eğitim Hizmeti
İçeriği Finans ve Nakit Yönetimde yetkili ve sorumlu olanlar ile Nakit Yönetimini doğrudan etkileyen ya da Nakit Yönetiminden etkilenen çalışanlara Nakit Yönetim eğitimi verilmesi
Süresi 3 Gün
Eğitim Planı
 1. Nakit Neden Yönetilmeli
 2. Nakit Yönetimi Nedir?
 3. Nakit Yönetim Sistemi
 4. Nakit Yönetim Açısından Para Yönetimi
 5. Para Akış Haritası
 6. Paralar Arası Akış Ve Değişim
 7. Banka İlişkileri
 8. Atıl Para
 9. Güvenlik Fonu
 10. Nakit Yönetim Açısından Alacak Yönetimi
 11. Müşteri Pazarındaki Konum
 12. Satış Şartlarının Etkilendikleri
 13. Satış Şartları
 14. Bütünleştirilmiş Alacak Yaşlandırma
 15. Tahsilat Teknikleri
 16. Nakit Yönetim Açısından Borç Yönetimi
 17. Satış Pazarındaki Konum
 18. Satın Alma Şartlarının Etkilendikleri
 19. Satın Alma Şartları
 20. Bütünleştirilmiş Yaşlandırma
 21. Ödeme Teknikleri
 22. Nakit Yönetim Açısından Yatırım Yönetimi
 23. Yatırım Türleri
 24. Yatırımın Nakit Yönetim Açısından İrdelenmesi
 25. Yatırım Finansmanı
 26. Nakit Yönetim Açısından Üretim Yönetimi
 27. Üretim Planlama
 28. Üretim Verimliliği
 29. Üretim Maliyeti
 30. Nakit Yönetim Açısından Finansal Risk Yönetimi
 31. Döviz Kaynaklı Riskler
 32. Faiz Kaynaklı Riskler
 33. Finansal Risk Önleyiciler
 34. Nakit Yönetim Açısından Finansal Borç (Kredi) Yönetimi
 35. Finansal Borçlanma Türleri
 36. Finansal Borç Sağlayacak Öğeler
 37. Nakit Açık Türleri Ve Giderilmesi
 38. Nakit Yönetim Açısından Personel Yönetimi
 39. Kadro Yapısı
 40. Personel Devir Hızı
 41. Ücretlendirmeyapısı Ve Eklentileri
 42. Nakit Yönetim Açısından Vergi Yönetimi
 43. Vergiyi Doğuran İşlemler
 44. Verginin Hesaplama Şekli, Beyan Ve Ödemesi
 45. Vergiye Yaklaşım
 46. Nakit Yönetim Açısından İletişim Yönetimi
 47. İletişime Tabii Veriler
 48. İletim Şekilleri
 49. Nakit Planlama
 50. Nakit Uygulama
 51. Nakit Raporlama
 52. Nakit Kontrol
 53. Nakit Analiz
 54. Soru-Cevap

NOT: Bu eğitimler Şirketlere özel kapalı eğitim olarak düzenlenmektedir.