Hizmet Tanımı REH02 Bütçe Hazırlama ve Uygulama Eğitim Hizmeti
İçeriği Bütçenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve denetleyerek yorumlanmasından sorumlu çalışanlara Bütçe Hazırlama ve Uygulama eğitimi verilmesi
Süresi 3 Gün
Eğitim Planı
 1. Bütçe Nedir?
 2. Bütçenin Odaklandığı Esas Nedir?
 3. Bütçeden Sorumlu Kimdir?
 4. Bütçe Bölümleri
 5. Bütçe Yönergesi
 6. Bütçe Yönetim İlkeleri
 7. Bütçe Teknik İlkeleri
 8. Zaman Planı
 9. Görev Planı
 10. Varsayım Ve Kabuller
 11. Kar/Zarar Ve Oluşturucuları
 12. Satış Bütçesi
 13. Maliyet Bütçesi
 14. SPD Bütçesi
 15. GYG Bütçesi
 16. Finansman Giderleri Bütçesi
 17. Personel Bütçesi
 18. Amortisman Bütçesi
 19. Diğer Gelir Gider Bütçesi
 20. Vergi Bütçesi
 21. Nakit Akış Ve Kredi Bütçesi
 22. Yatırım Bütçesi
 23. Aktarım – Tamamlama – Bütünleştirme
 24. Mali Sonuç Ve İstatistikler
 25. Bütçenin Kararlara Etkisi
 26. Bütçenin Eylemlere Etkisi
 27. Soru – Cevap

NOT: Bu eğitimler Şirketlere özel kapalı eğitim olarak düzenlenmektedir.