RDH06 Üst Düzey Genel Yönetim Destek Hizmeti

Hizmet Tanımı RDH07 Şirket Büyüme Destek Hizmeti
İçeriği Özellikle KOBİ’lerin faaliyetleri sonucunda ivme kazanarak büyümeye başladıkları anda verilen bu destek hizmeti ile hızlı ve kontrolsüz büyüme ile bilinmeyene savrulmayı değil, bilinçli ve kontrollü şekilde büyüyerek geleceğine sahip çıkma olanağı sağlanmaktadır. Bu kapsamdaki alt hizmetler aşağıdaki gibidir:

  • Kontrollü ve Yönetilebilir Büyüme yaklaşımının Şirket Bünyesine kazandırılması
  • Yönetsel alt yapıların büyümeyi kontrol edip, yönetebilmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi
  • Kontrollü ve Yönetilebilir Büyüme için Akıllı Hedef Odaklı Yönetim Sistemi oluşturulması
  • Büyüme aşamaları ile hedefler arasındaki ölçüm/değerlendirme ilişkisini sağlayacak şekilde Mali Alt Yapıların elden geçirilmesi/oluşturulması
  • Ölçümlenen büyüme aşamalarının konumları ile hedefler arasında yaşayan strateji yapısının oluşturulması
Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir)
  • Toplam Çalışma Süresi: 120 Adam/Gün
  • Aylık Çalışma Gün Sayısı: 10 Gün/Ay