RDH06 Üst Düzey Genel Yönetim Destek Hizmeti

Hizmet Tanımı RDH06 Üst Düzey Genel Yönetim Destek Hizmeti
İçeriği Üst Düzey Yönetime doğrudan ya da sahip olunan uzmanlık alanlarına göre belirlenecek Yönetim Ekip veya Departmanına işlevleri ile ilgili talep edilen bilgi ve tecrübe paylaşımları ile yön göstermek ve öneride bulunmak, özel çalışma ve raporlar hazırlamak. Bu kapsamdaki alt hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Mali Sonuçlar ve Raporların incelenmesi ve analizi ile mali projeksiyon yapılarak yönlendirici görüş ve öneri sunulması
 • Nakit Planlama desteği ve Nakit gerçekleşmelerinin analizi ile nakit projeksiyonu yapılarak yönlendirici görüş ve öneri sunulması
 • Bütçe Gerçekleşme sonuçlarının irdelenmesi ile bütçe projeksiyonu yapılarak yönlendirici görüş ve öneri sunulması
 • Süreçlerin işleyişinin irdelenerek geliştirilmeleri için görüş ve öneri sunulması
 • Marka/Patent/Faydalı Model/Tasarım belgelendirmesi konusunda görüş ve öneri sunulması
 • Süreç ve Uygulamaların Dijitalleştirilmesi konusunda görüş ve öneri sunulması
 • Şirket Varlık ve Faaliyetlerinin sigortalılığı kapsamında görüş ve öneri sunulması
 • Muhasebe Sistem ve Organizasyon Yapısı kapsamında görüş ve öneri sunulması
 • Kurumsal Yapının işleyişi ve geliştirilmesi konusunda görüş ve öneri sunulması
Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir)
 • Toplam Çalışma Süresi: 48 Adam/Gün
 • Aylık Çalışma Gün Sayısı: 4 Gün/Ay