Hizmet Tanımı RDH05 Süreç ve Uygulamaları Dijitalleştirme Destek Hizmeti
İçeriği Şirketin süreçleri ve/veya genel ya da özel uygulamaların elektronik ortama taşınmasına ilişkin destek hizmeti verilmesi
Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir)
  • Toplam Çalışma Süresi: 120 Adam/Gün
  • Aylık Çalışma Gün Sayısı: 10 Gün/Ay
Çıktıları
  • Mevcut Süreçlerin ya da Uygulamaların dijitalleştirilebilirliğinin incelenmesi
  • Dijitalleşmeye uygun süreç ve uygulamaların kurgusal yapılarının oluşturulması veya var olan yapıların kurgularının dijitalleşmeye uygun hale getirilmesi
  • Dijitalleşme için uygun hizmet sağlayıcıların bulunmasına ve bu hizmet sağlayıcılarla yürütülecek dijitalleştirme projelerine destek verilmesi