Hizmet Tanımı RDH04 Marka/Patent/Faydalı Model/Tasarım Destek Hizmeti
İçeriği Şirket Ürün ve Faaliyetlerinin fikri mülkiyet haklarının tescil edilebilirliği çerçevesinde destek verilmesi

Destek Patent – D.O.S. Destek Ortaklık Sistemi Üyeliği

Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir)
  • Toplam Çalışma Süresi: 24 Adam/Gün
  • Aylık Çalışma Gün Sayısı: 2 Gün/Ay
Çıktıları
  • Marka/Patent/Faydalı Model/Tasarım’a uygun ürün ve faaliyetlerin belirlenmesi
  • Bu unsurların tescil edilebilir özelliklerinin irdelenmesi, geliştirilmesi gereken alanların belirlenerek eylem planı hazırlanması
  • Tescil edilebilir unsurların tescil edilmesi için yetki vekillere yönlendirme ve hizmet alımına destek verilmesi
  • Tescil takip ve tescillendire düzeneğinin oluşturulması