Hizmet Tanımı RDH03 Sigortalama Destek Hizmeti
İçeriği Şirket Varlık ve Faaliyetlerinin taşıdığı risklere göre sigortalanmasında yön ve yöntem desteği verilmesi
Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir)
  • Toplam Çalışma Süresi: 48 Adam/Gün
  • Aylık Çalışma Gün Sayısı: 4 Gün/Ay
Çıktıları
  • Şirket Varlıkları ile faaliyetlerinin risk analizinin yapılması, yapılan analize göre risklerin olasılık, güç ve etkileri bazında sigortalanmaları konusunda destek verilerek konunun uzman ve yetkin sigorta broker’larına yönlendirme ve hizmet alımına destek verilmesi
  • Sigorta hizmet alımı akabinde ya da var olan sigortalama yapısına uygun sigorta ve hasar takip düzeneğinin kurulması