Hizmet Tanımı RDH02 Süreç Denetim Destek Hizmeti
İçeriği Şirket Yönetim, Faaliyet ve Mali Süreçlerin Denetlenmesi
Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir)
  • Toplam Çalışma Süresi: 48 Adam/Gün
  • Aylık Çalışma Gün Sayısı: 4 Gün/Ay
Çıktıları
  • Süreçlerin; içeriği, tanımı, paydaşları, durakları ve yönetsel kararlara desteğinin denetlenmesi ve geliştitirlmesi gereken alanlarla ilgili eylem önerileri