Hizmet Tanımı RDH01 Finansal Kontrolörlük Destek Hizmeti
İçeriği Mali Sonuçlar ve Mali Süreçlerin Denetlenmesi, Analizi ve Yorumu
Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir)
  • Toplam Çalışma Süresi: 48 Adam/Gün
  • Aylık Çalışma Gün Sayısı: 4 Gün/Ay
Çıktıları
  • Mali Sonuçlar bazında faaliyet sonuçlarının analizi, yorumu ve geliştitilmesi gereken alanlarla ilgili eylem önerileri
  • Mali Süreçlerin ve Mali Verilerin kalitesinin (doğruluk, yerindelik, temsiliyet) irdelenmesi ve geliştitilrmei gereken alanlarla ilgili eylem önerileri