Sonuç:

Oluşturulan yapı ile puantajların zamanında ve yerinde kayıtlanması, kayıt esnasında yapılan işlerinde seçilmesi yoluyla çalışanların hangi işlerde çalıştığı ve bu yolla adam/saat dağılımları ve poz/iş bazında maliyetlendirme olanağı da sağlanmıştır.

 

PROJE DETAYI
Firma: Y……… D……… İnşaat ve F………. F………. İnşaat
Tespitler: Demiryolu İnşaat projeleri kapsamında çalışan ortak ekiplerin farklı projeler arasındaki hareketliliği, projelerin saha sınırının, proje hat boyu olmasının getirdiği coğrafik ve fiziksel kontrol sorunları, personelin puantaj verilerinin derlenmesi ve doğru şekilde hesaplanarak bordroya dönüştürülmesinde sorun yaratmaktadır. Bu nedenle, puantaj bilgilerinin girileceği ortak bir yazılım-portal oluşturulması ve bu portal – yazılım üzerinden yapılacak puantaj hesaplaması ile bordroya veri aktarılması, birden çok işyerinde görev alan personelin de puantaj dağılımlarının hesaplanmasına gereksinim duyulmuştur.
Proje: Puantaj Yazılımı, öncelikle personel sicil veri ambarı ile konuşacak ve tüm personel bilgileri bu yazılımda değil, ilgili sicil ambarında tutulacak.
Tüm Personel için, Puantaj Saatleri, Poz ve Yaptıkları İşler, İzinler ve Sair çalışılmayan zamanlara göre uzaktan erişim yoluyla yerinden girilecektir. Bu verilerin girişi esnasında personel bazında poz, yapılan işler, izinler ve diğer çalışılmayan zamanlar (işyerleri arası seyahat/intikal gibi) girilirken aynı zamanda hangi işyerine ait olduğu da girilecektir. Girilen bilgiler, süre kısıtları ile kontrol edilecektir (aylık 30 gün, günlük 11 saat çalışma, aylık 90 yıllık 270 saat fazla mesai kısıtı gibi). Yazılımdan ister personel bazında ister işyeri bazında ister poz/pozlar ve yapılan işler bazında rapor alınabilecektir. Puantaj yazılımında ücret bilgileri yer almayacak ve puantaj bilgileri bordro hesaplamanın yapıldığı alana aktarılacaktır.
Süresi: Sistemlerin kurgulanması 3 ay + yazılım ile yazılı iç düzenlemelerin ve formların oluşturulması ve yazılım test süresi 2 ay + paydaşların eğitimi 1 ay