Sonuç:

Oluşturulan yapı ile Holding merkezi işlevleri, grup şirketleri ile ilgili her türlü veriye anında ulaşabilmiş, şirketlerde ise verileri üretenler dışındaki diğer paydaşlar bu verileri güvenli bir ortamda edinerek, faaliyetlerinin sonuçlarını, etkilerini ve etkilendikleri unsurları edinebilmiştir

 

PROJE DETAYI
Firma: Y………. M……… Holding ve bağlı Şirketler
Tespitler: Merkezi Mali Yönetim yapılanması ile beraber, elde edilen mali sonuçlar, bu sonuçlara etki eden istatistiki ve sektörel veriler, süreçlerle ilgili eğitimler, uygulama değişiklik ve gelişmeleri içeren bir ortak platforma gereksinim duyulmuştur. Bu platforma tüm paydaşların ulaşabilmesi, tüm bilgilerin belirlenen kıstaslarla paydaşlara sunulması ile faaliyetlerin sonuçları ve gidişatının da en etkin şekilde paylaşılması gerekmektedir.
Proje: Bir Intranet / Portal yapısı oluşturularak;
a. Düzenlemeler ve yasal gelişmeler,
b. Süreçler ve İşleyiş Kuralları,
c. Mali Sonuçlar,
d. Mali Sonuçları etkileyen istatistiki ve sektörel veriler,
e. Ticari ve mali diğer gereken bilgi ve belgeler
Bu portalda kategorize olarak yer alacak, bu portal sürekli yönetilerek güncellenecek ve tüm iletişim ve etkileşim bu portal üzerinden gerçekleştirilecektir.
Süresi: Sistemlerin kurgulanması 3 ay + intranet alt yapısı ile yazılı iç düzenlemelerin ve formların oluşturulması 4 ay + paydaşların eğitimi 1 ay