Sonuç:

Oluşturulan yapı ile Grubun finansal yükümlülükleri anlık olarak takip edilmekte, yükümlülüklerin yerine getirilmesinde aksama olması önlenmekte, faiz, komisyon ya da benzeri finansal masraflar konusunda bankalar ile mutabakat yapabilecek veri yaratılabilmekte, bankalar nezdindeki limit boşluğu takip edilebilmektedir

 

PROJE DETAYI
Firma: Y……… M……… Holding ve bağlı Şirketler
Tespitler: Merkezi Mali Yönetim yapılanması kapsamındaki merkezi nakit yönetim sistemine göre Kredi ve Banka İlişkileri Yönetimi de merkezi olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda kullanılan nakdi ve gayri nakdi kredilerin tek bir ortamda izlenmesi, faiz ve ilintili maliyetlerin tartışma yaratmayacak şekilde hesaplanması, grubun toplam finansal borç yükü ve faiz oranların şirket ve konsolide olarak belirlenmesi, son olarak da hangi banka ile hangi kredi ilişkisinde limit ve risk dengesinin ne durumda olduğunun bilinebilmesini sağlayacak bir ortam gerekmektedir.
Proje: Bir Portal yapısı oluşturularak, burada Nakdi Krediler, Leasing Ödemeleri, Akreditiflerin ve Teminat Mektuplarının aşağıda belirtilen detayda takip edilmesi söz konusudur:
a. Nakdi Krediler:
aa. Nakdi Krediler, banka, kredi ve faiz tiplerine göre kredi hesabı açılması,
ab. Alınan ve ödenen kredi anapara kayıtlarının hesaba işlenmesi,
ac. Kredi Faiz oranı ve tipine göre güncel kredi faiz hesaplamasının yapılması,
ad. Banka, kredi tipi, döviz cinsi, vadeye göre raporlama yapılması ve raporlamanın pivot özelliklere sahip olması,
ae. Banka Kredi Türleri, döviz cinsleri, dönem, şirket ve konsolide olarak ortalama faiz oranı hesaplanması,
af. Geriye dönük dönem seçilerek topluca kredi ve faiz hareketlerinin izlenebilmesi ve raporlanabilmesi,
ag. Kredi Faiz Tipine göre faiz tahakkuk raporunun döviz cinsine göre alınması
ah. Kredi hesabı ile muhasebe hesabı arasında bağlantı kurularak otomatik mutabakat yapılması,
ai. Raporlamaların Word, Excel, pdf formatında olabilmesi,
aj. Raporlarında tüm verilerin tek bir döviz cinsinden çevrilebilmesi ve kurun internetten otomatik olarak yüklenmesi ve istenildiğinde müdahale edilebilmesi,
b. Leasing:
ba. Leasing Kuruluşu ve Yatırım Projesi kapsamında leasing ödeme planı açılması,
bb. Leasing Ödeme Planının yüklenebilmesi, değiştirilebilmesi,
bc. Ödeme Planındaki ödeme taksitlerinin toplu, anapara, faiz ve KDV olarak ayrı ayrı kayıtlanabilmesi,
bd. Leasing Kuruluşu, Yatırım Projesi, Ödeme Vadeleri ve Döviz Cinsinden rapor alınabilmesi
c. Akreditif:
ca. Banka, Tedarikçi, Interim ve vade kapsamında akreditif hesabı açılması
cb. Her bir yüklemenin hesaba işlenmesi ve işlenen yüklemelerin vadelerinin girilerek, kalan akreditifi bedelinin takip edilebilmesi,
cc. Banka, Tedarikçi, Vade, Döviz Cinsine göre rapor alınabilmesi
d. Teminat Mektupları
da. Alınan ve Verilen Teminat mektupları için banka, muhatap, teminat veren, teminat tipi, süresi, komisyonu kapsamında mektup hesabı açılması,
db. Her mektup için devrevi komisyon hesaplaması,
dc. Banka, Muhatap, teminat veren, döviz cinsi, teminat tipi, süresine göre rapor alınması,
Tüm Portal kapsamında vadeler veya belirlenen sürelere göre belirlenen ilgili ve sorumlulara uyarı/hatırlatıcı mesaj gönderilmektedir. Ayrıca tüm finansal yükümlülükleri içeren banka bazlı günlük konsolide risk raporu da alınmaktadır.
Süresi: Sistemlerin kurgulanması 3 ay + yazılım ile yazılı iç düzenlemelerin ve formların oluşturulması ve yazılım test süresi 4 ay + paydaşların eğitimi 1 ay