Sonuç:

Oluşturulan yapı gerek BY gerekse MY izinleri tek bir ortamdan takip edebilme olanağı sağlanmış, tüm çalışanların herhangi bir yerden internet üzerinden izin bilgilerine erişme, izin talep etme olanağı sağlanmıştır. Grubun yıllık izin yükü ve bunun parasal riski de bu sayede güncel olarak takip edilebilmektedir

 

PROJE DETAYI
Firma: Y………… D……… İnşaat
Tespitler: İnşaat projeleri nedeniyle yoğun personel sirkülasyonu yaşanan firmada gerek yıllık izinler gerek özel ve mazeret izinlerinin takibi, arşivlenmesi için bir izin takip raporlama yazılımına gereksinim olduğu belirlenmiştir.
Proje: İzin Yazılımı, öncelikle personel sicil veri ambarı ile konuşacak ve tüm personel bilgileri bu yazılımda değil, ilgili sicil ambarında tutulacak.
Tüm Personel için, Yıllık izin, Mazeret İzni, Doğum, Ölüm, Evlenme, Taşınma ve benzeri özel izinler için izin talep etme, talebin şablon forma kaydı, formun basılarak ıslak imzalı olarak işleme alınması temel esas olacaktır. Portalda her han şu anda kimlerin izinde olduğu ne zaman iş başı yapacakları, kimin ne kadar yıllık izin hakkı olduğu, kısıtlı özel izinlerde ne kadar hakkı kaldığı görsel olarak raporlanacaktır. Raporlamalar, kişi bazlı olabileceği gibi, işyeri bazında da alınabilecektir. Ayrıca yıllık izin için bir planlama modülü de bulunmakta olup, tüm çalışanlar planladıkları izinleri bu alana girecek, elde edilecek plan izin raporları kontrol edilerek çakışmalar varsa öteleme veya iptal ile izin planı kesinleşecektir.
Süresi: Sistemlerin kurgulanması 3 ay + yazılım ile yazılı iç düzenlemelerin ve formların oluşturulması ve yazılım test süresi 2 ay + paydaşların eğitimi 1 ay