Nerdeyse bir senedir üretimin düştüğünü, piyasadaki paranın gün geçtikçe daha az katma değer yarattığını ve durgunluğun dalga dalga yayıldığını görüyor ve söylüyoruz.

Aşağıdaki sunumda da görüleceği üzere sadece 2017 Ocak-Eylül ile 2018 Ocak-Eylül dönemindeki Sektörlerin GSYİH değerleri ile bu sektörlerdeki istihdam arasındaki karşılaştırma bile bir çok şeyi anlatıyor.

2017 Ocak – Eylül döneminde istihdam edilen kişi başına GSYİH sadece 70.070 TL iken, 2018 Ocak – Eylül döneminde istihdam edilen kişi başına GSYİH 83.032 TL. cari artış %18,5 olmuş. Ancak aynı dönemde enflasyon %19,4 ve çalışan sayısı sadece %2,8 artığı dikkate alındığında REEL ANLAMDA KİŞİ BAŞINA GSYİH ÜRETİMİ %3,4 DÜŞMÜŞ DURUMDA. Bu sadece Ocak-Eylül dönemi.

Sektörlere bakıldığında en çok kişi başına hasılat yapan Gayrimenkul Sektörü ve buna rağmen reel kayıp, %13,2. Yere göğe konmayan İnşaat Sektöründe çalışan başına GSYİH bakımından 10 sektör içinde 5.ci olmuş. Reel kayıp %8,1. tarım sektörü ise sonuncu çalışan başına sadece 28 bin TL. Ondan sonraki sektör ise Kültür 45 bin TL. Kamu sektöründe çalışanlar ise sadece 63 bin TL’lik GSYİH yaratabilmiş.