RUBİKON HİZMET İLKELERİ

Yönetsel Destek ve Danışmanlık hizmeti ile ilgili temel ilkelerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiş olup, süreklilik ile korunacağı taahhüt edilmektedir:

  1. Toplumsal ve Ekonomik Kültürümüz ile genel kabul görmüş evrensel mesleki ilkeler esas alınarak Danışan’ın talepleri irdelenecek, sorunlarna çözüm bulunacaktır,
  2. Hazır çözüm ve kalıplar yerine, sahip olunan çok yönlü ve derinlemesine deneyim dikkate alınarak, gerçek anlamda danışan tarafından sahiplenilecek ve yaşatacak çözümler ve yönelimler esas alınacaktır,
  3. Sadece Kağıt üzerinde fabrikasyon kalıplara göre verileri kontrol ederek analiz ve yorum yapılması DEĞİL, ayrıca paydaşlarla bire bir görüşme, yerinde ve zamanında süreç alanlarına dahil olarak gerçekçi yorum ve analizler yapılacaktır,
  4. Üstlenilen görev ve yükümlülükler açık ve anlaşılır şekilde tanımlanacak ve çalışma sırasında ortaya çıkacak yeni çalışma/analiz ihtiyaçları mevcut danışmanlık paketi kapsamında hizmet teklif edilecektir,
  5. Çalışmalar sırasında, mutlaka Danışan’dan bir temsilcinin görevlendirilmesi istenerek, çalışmalarda iletişimin zamanında ve etkin şekilde yapılması sağlanacaktır,
  6. Çalışmalar sırasında, danışan veya ekibi ile yapılan çalışmalarda işbaşı eğitimi ve desteği de verilecektir,
  7. Yapılan tüm çalışmalar, genel kabul görmüş teknik ve süreçleri içerse de Danışan’a özeldir ve bu nedenle de bir başka Danışan’a mevcut çözümler asla birebir aktarılmayacaktır,
  8. Mevcut Hizmet Paketleri içinde olmayan, ancak Danışan tarafından destek talep edilen tüm hususlarda, Danuşan’a destek verebilecek uzmanlar bulunarak hizmet verilmesi sağlanacaktır. Rubikon bu destek için ücret talep etmeyecektir,
  9. Yapılan çalışamın sonuçlanması ve teslimi ardından en az 1 yıl çalışmaların akışı ve sürdürürlüp sürdürülemediği 3 veya 6 ayda bir kontrol edilerek, gelişim ve durum karneleri bedelsiz olarak Danışan’a iletilecektir,
  10. Mevcut hizmet paketi dışındaki konularda Danışanın var olan diğer Danışman ya da Destekleyicileri ile tam bir işbirliği ve bilgi alış-verişi karşılılık ilkesi çerçevesinde verilecektir.