Hedef:

Şirketin öncelikle sektörel alanda ticari unvanlarının aynı zamanda ticari marka olarak tescillenmesi ve arkasından yapı elemanları ürünlerinin hem marka hem faydalı model hem de tasarım olarak tescillenmesini sağlamak ve kurulacak sistem ile marka, faydalı model, tasarımların izlenmesi ile yeni marka, faydalı model ve tasarım adaylarının belirlenerek tescillenecekleri bir süreç oluşturmak.

 

PROJE DETAY
Firma: Y…… M……… Holding ve bağlı şirketler
Faaliyet Konusu: İnşaat, İnşaat Yapı Elemanları üretimi
Tespitler: Farklı ve Özellik içeren inşaat faaliyetleri ile İnşaat Yapı Elemanlarının üretiminin söz konusu olduğu grupta, yaratılan çözüm ve ürünlerin oluşturulmasındaki fikri mülkiyetin tescilli olmadığı, bu minvalde piyasada oluşan isim ve algının 3.şahıslarca izinsiz kullanımına engel olmak ve ilerleyen dönemde Pazar payı ve artan bilinebilirlik açısından fikri mülkiyet haklarının bilançoya dahil edilebilecek bir varlık haline dönüştürülmesi gerekmektedir.
Hedef: Şirketin öncelikle sektörel alanda ticari unvanlarının aynı zamanda ticari marka olarak tescillenmesi ve arkasından yapı elemanları ürünlerinin hem marka hem faydalı model hem de tasarım olarak tescillenmesini sağlamak ve kurulacak sistem ile marka, faydalı model, tasarımların izlenmesi ile yeni marka, faydalı model ve tasarım adaylarının belirlenerek tescillenecekleri bir süreç oluşturmak.
Proje: Öncelikle proje için deneyimli ve kurumsal bir marka-patent danışmanlık şirketi seçilmiştir. Ardından Ticari Unvanların, Ticari olarak markalaşmasının hem kelime hem de şekil (logo) olarak sağlanmıştır. İnşaat Alanında genellikle Genel geçer kelimeler unvan olarak kullanıldığından bu kelimelerden oluşan unvanların markalaşması son derece zor olmakla beraber “Yapı Merkezi” unvanının neden bir marka olduğu konusunda TPE’ye yapılan sunum ve kanıtlarla marka olarak tescil edilmesi sağlanmıştır. Böylece Kök markanın tescil edilmesi ile diğer türetilmiş unvanlarında marka tescili yapılmıştır.
Ardından, üretilen yapı elemanları incelemeye alınmış, bunların faydalı model ve tasarım tescilleri yaptırılmıştır.
Yola çıkıldığında 16 marka, 1 faydalı Model ve 1 Patent varken, projenin sonunda (süreç aşamasına geçildiğinde) Başvurulan Marka sayısı 73, Faydalı Model Sayısı 23, Patent Sayısı 7 ve Tasarım sayısı ise 8 adet olmuştur.
Süresi: Sistemlerin kurgulanması 1 ay + yazılı iç düzenlemelerin ve formların oluşturulması 1 ay + paydaşların eğitimi 1 ay
Sonuç: Oluşturulan yapı ile geliştirilen çözümler ve fikri gelişmelerin değerli olduğu algısı oluşturulmuş, yaratılan çözüm ve ürünlerin sadece tescillenmesinde kalınmamış, bunların yurtdışında da tescili ve kullanım haklarına sahip olunması aşamasına da gelinmiştir. Özellikle ürün marka, faydalı model ve tasarım tescilleri, ileride bu ürünlerle ilgili franchesing alt yapısı için önemli bir unsur haline getirilmiştir.