Destek Hizmetleri

//Destek Hizmetleri

RDH07 Şirket Büyüme Destek Hizmeti

RDH06 Üst Düzey Genel Yönetim Destek Hizmeti Hizmet Tanımı RDH07 Şirket Büyüme Destek Hizmeti İçeriği Özellikle KOBİ’lerin faaliyetleri sonucunda ivme kazanarak büyümeye başladıkları anda verilen bu destek hizmeti ile hızlı ve kontrolsüz büyüme ile bilinmeyene savrulmayı değil, bilinçli ve kontrollü şekilde büyüyerek geleceğine sahip çıkma olanağı sağlanmaktadır. Bu kapsamdaki alt hizmetler aşağıdaki gibidir: Kontrollü [...]

By | Mayıs 8th, 2018|Hizmetler, Destek Hizmetleri|Yorum yok

RDH06 Üst Düzey Genel Yönetim Destek Hizmeti

RDH06 Üst Düzey Genel Yönetim Destek Hizmeti Hizmet Tanımı RDH06 Üst Düzey Genel Yönetim Destek Hizmeti İçeriği Üst Düzey Yönetime doğrudan ya da sahip olunan uzmanlık alanlarına göre belirlenecek Yönetim Ekip veya Departmanına işlevleri ile ilgili talep edilen bilgi ve tecrübe paylaşımları ile yön göstermek ve öneride bulunmak, özel çalışma ve raporlar hazırlamak. Bu [...]

By | Mayıs 2nd, 2017|Hizmetler, Destek Hizmetleri|Yorum yok

RDH05 Süreç ve Uygulamaları Dijitalleştirme Destek Hizmeti

Hizmet Tanımı RDH05 Süreç ve Uygulamaları Dijitalleştirme Destek Hizmeti İçeriği Şirketin süreçleri ve/veya genel ya da özel uygulamaların elektronik ortama taşınmasına ilişkin destek hizmeti verilmesi Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir) Toplam Çalışma Süresi: 120 Adam/Gün Aylık Çalışma Gün Sayısı: 10 Gün/Ay Çıktıları Mevcut Süreçlerin ya da Uygulamaların [...]

By | Nisan 10th, 2017|Hizmetler, Destek Hizmetleri|Yorum yok

RDH04 Marka Patent Faydalı Model Tasarım Destek Hizmeti

Hizmet Tanımı RDH04 Marka/Patent/Faydalı Model/Tasarım Destek Hizmeti İçeriği Şirket Ürün ve Faaliyetlerinin fikri mülkiyet haklarının tescil edilebilirliği çerçevesinde destek verilmesi Destek Patent - D.O.S. Destek Ortaklık Sistemi Üyeliği Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir) Toplam Çalışma Süresi: 24 Adam/Gün Aylık Çalışma Gün Sayısı: 2 Gün/Ay Çıktıları Marka/Patent/Faydalı Model/Tasarım’a [...]

By | Nisan 10th, 2017|Hizmetler, Destek Hizmetleri|Yorum yok

RDH01 Finansal Kontrolörlük Destek Hizmeti

Hizmet Tanımı RDH01 Finansal Kontrolörlük Destek Hizmeti İçeriği Mali Sonuçlar ve Mali Süreçlerin Denetlenmesi, Analizi ve Yorumu Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir) Toplam Çalışma Süresi: 48 Adam/Gün Aylık Çalışma Gün Sayısı: 4 Gün/Ay Çıktıları Mali Sonuçlar bazında faaliyet sonuçlarının analizi, yorumu ve geliştitilmesi gereken alanlarla ilgili eylem [...]

By | Nisan 10th, 2017|Hizmetler, Destek Hizmetleri|Yorum yok

RDH03 Sigortalama Destek Hizmeti

Hizmet Tanımı RDH03 Sigortalama Destek Hizmeti İçeriği Şirket Varlık ve Faaliyetlerinin taşıdığı risklere göre sigortalanmasında yön ve yöntem desteği verilmesi Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir) Toplam Çalışma Süresi: 48 Adam/Gün Aylık Çalışma Gün Sayısı: 4 Gün/Ay Çıktıları Şirket Varlıkları ile faaliyetlerinin risk analizinin yapılması, yapılan analize göre [...]

By | Nisan 10th, 2017|Hizmetler, Destek Hizmetleri|Yorum yok

RDH02 Süreç Denetim Destek Hizmeti

Hizmet Tanımı RDH02 Süreç Denetim Destek Hizmeti İçeriği Şirket Yönetim, Faaliyet ve Mali Süreçlerin Denetlenmesi Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir) Toplam Çalışma Süresi: 48 Adam/Gün Aylık Çalışma Gün Sayısı: 4 Gün/Ay Çıktıları Süreçlerin; içeriği, tanımı, paydaşları, durakları ve yönetsel kararlara desteğinin denetlenmesi ve geliştitirlmesi gereken alanlarla ilgili [...]

By | Nisan 10th, 2017|Hizmetler, Destek Hizmetleri|Yorum yok