Aşağıdaki sunumda ayrıntısı verilen analizin öncesinde vurgulamak gerekir ki;

Ayda 500 TL ücretinden doğrudan, 200 TL’de tüketimi üzerinden 700 TL vergi yükü olan bir vatandaşın ödediği bu 700 TL’nin

  • 210 TL’si Devletten Maaş alanların maaşlarına,
  • 280 TL’si nereye gitti pek belli olmayan cari transferlere,
  • 84 TL’si faizlere ,48 TL’si devlete alınan mal ve hizmetlere,
  • 42 TL’si kamu yatırımlarına,
  • 7 TL’si kamu destekli projelere,
  • 15 TL’si devletin verdiği borçlara,
  • 14 TL’si ise yedek bütçe finansmanına gitmektedir.

Yaklaşık 7 milyon Asgari Ücretlinin maaşından kesilen yaklaşık 200 TL (AGİ sonrası) için gereken yıllık ödenek sadece 16,8 milyar TL’dir. Vazgeçilmesi red edilen bu tutar Toplam Bütçe Ödeneklerinin sadece %1,75’i; sağa sola dağıtılan cari transferlerin ise sadece %4,3’üdür. Daha düzgün ve daha yetkin bir bütçe hazırlanarak 2.020 TL olan asgari ücret 2.220 TL olabilirdi.

SUNUM: 2019 Devlet Bütçesi Analizi