2018 sonu büyüme %2,6 oldu. Ancak 2018 4.çeyrekde %3 küçüldük.

4.Çeyreğe bakıldığında 2017 4.çeyreğe göre Bilgi ve İletişim ile Kamu Hizmetleri dışında kalan tüm sektörler daraldı.

En büyük daralma ise %16,2 ile Finans-Sigorta sektörü yaşadı.

Bunu %10,3 ile Mesleki, Bilimsel,Teknik,İdari ve Destek Hizmetleri; %8,7 ile İnşaat Sektörü; %7,4 İmalat Sektörü ve %6,4 madencilik sektörü izledi. 2018 4.çeyrekte Vergi-Sübvasyon kalemindeki %8,1’lik daralma büyümeye vurulan son darbedir.

2018 yıllık büyümeye bakıldığında ise ilk iki çeyrekteki göreceli yüksek büyüme rakamlarına rağmen, Toptan ve Perakende Ticaret ile Kamu Harcamaları %2,6’lık büyümeye en fazla katkı sağlayan sektörler oldu.