BİR ŞİRKET NASIL KÖTÜ YÖNETİLİR? (3.Bölüm: Fırsat Odaklı Yönetim mi? Hedef Odaklı Yönetim mi?)

3.Bölüm: Fırsat Odaklı Yönetim mi? Hedef Odaklı Yönetim mi? Önceki bölümde yaptığımız Şirket Tanımında da vurgulandığı gibi, Şirket varılmak istenen sonuçlara, hedeflere veya hedef eşiklerine ulaşmak üzere yönetilmesi gereken dengelenmiş bir bütün olduğuna göre Şirketin Yönetilmesinde Hedef Odaklı Yönetim esas olmalıdır. Ancak gerçekler bundan oldukça farklıdır. Maalesef Şirketlerin önemli bir çoğunluğu Fırsat Odaklı Yönetim [...]