BİR ŞİRKET NASIL KÖTÜ YÖNETİLİR? (4.Bölüm: Bir Şirketin En Temel Öğesi “Organizasyon Şeması”)

4.Bölüm: Bir Şirketin En Temel Öğesi “Organizasyon Şeması” Organizasyon Şeması, bir Şirketin İskeletidir. Bir şirketin en temel başlangıç öğesidir ve son derece önemlidir. Organizasyon şemasının ne olduğunun iyi bilinmesi ve kuralına uygun şekilde hazırlanması gerekir. Organizasyon şemasının yaz-boz tahtasına döndüğü, gelişigüzel hazırlandığı, tanımından uzaklaştığı Şirketler Kötü Yönetim Anlayışına adım atan şirketlerdir. Organizasyon şeması; bir [...]