BİR ŞİRKET NASIL KÖTÜ YÖNETİLİR? (1.Bölüm: En Çok Hafife Alınan Faaliyet “Yönetmek”)

1.Bölüm: En Çok Hafife Alınan Faaliyet "Yönetmek" Yönetmek; sözlük anlamı olarak bakıldığında, “Yasalara, kurallara veya belli şartlara uygun biçimde çalışmayı sağlamak, idare etmek, tedvir etmek” olarak geçmektedir (tedvir Osmanlıca olup, çekip çevirmek, devir daim ettirmek anlamındadır). Bir diğer tanımı ise yön vermek, bir yöne doğru ilerletmek anlamını içermektedir. Özetlersek, kurallara uygun şekilde çalışmayı sağlayarak [...]