BİR ŞİRKET NASIL KÖTÜ YÖNETİLİR? (6.Bölüm: Bir Şirketin En Önemli Varlığı “Çalışanlar”)

6.Bölüm: Bir Şirketin En Önemli Varlığı “Çalışanlar” Geçmişte Personel Departmanı olarak tanımlanan işlev zamanla öykünmeden kaynaklı olarak İnsan Kaynakları Departmanına dönüştü. İşin İlginç yanı, Personel Departmanının en önemli işlevleri olan Bordrolama, SGK İşlemleri, İş Hukuku Uygulamaları gibi “resmi” sayılan işler nedense IK Yöneticilerin hakir gördüğü ve kendileri ile bağdaştırmamayı tercih ettikleri birer disiplin olup [...]