Sistem Danışmanlığı

//Sistem Danışmanlığı

RSD04 Mali Raporlama ve Veri Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Hizmet Tanımı RSD04 Mali Raporlama ve Veri Yönetim Sistemi Danışmanlığı İçeriği Şirketin ürettiği mali verilerin, yönetişim amaç ve şirket hedeflerinin yönetilmesine uygun şekilde derlenmesi, raporlanması ve yorumlanması Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir) Toplam Çalışma Süresi: 60 Adam/Gün Aylık Çalışma Gün Sayısı: 14 Gün/Ay Çıktıları Mali Tablolar ve [...]

By | Nisan 10th, 2017|Sistem Danışmanlığı, Hizmetler|Yorum yok

RSD06 Bütçe Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Hizmet Tanımı RSD06 Bütçe Yönetim Sistemi Danışmanlığı İçeriği Şirketin yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık dönemler itibariyle Faaliyetlerinin mali sonuçlarının hesaplanmasının ve yönetilebilir bir düzene sahip olmasının sağlanarak faaliyetlerin sürdürülebilir hale getirilmesi Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir) Toplam Çalışma Süresi: 90 Adam/Gün Aylık Çalışma Gün Sayısı: 14 Gün/Ay [...]

By | Nisan 10th, 2017|Sistem Danışmanlığı, Hizmetler|Yorum yok

RSD05 Nakit Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Hizmet Tanımı RSD05 Nakit Yönetim Sistemi Danışmanlığı İçeriği Şirketin kısa vadeli alacak ve borç üretme yapısı üzerinden tahsilat ve ödeme yapısı ve bu yapıya göre oluşturulacak nakit planlama – nakit operasyon – gerçekleşmeye dayalı revizyon düzeneğini ve bu düzenek üzerinden alacak ve borç üretiminin yönetilmesi Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir [...]

By | Nisan 10th, 2017|Sistem Danışmanlığı, Hizmetler|Yorum yok

RSD02 Maliyet Analizi, Maliyetlendirme ve Fiyatlandırma Danışmanlığı

Hizmet Tanımı RSD02 Maliyet Analizi, Maliyetlendirme ve Fiyatlandırma Danışmanlığı İçeriği Şirket Faaliyet sonuçlarının maliyetlerinin doğru ve güvenilir olarak belirlenmesi, fiyatlandırmanın bu maliyetler esas alınarak yapılması, teklif aşamasında doğru ve hesaplanabilir fiyat – maliyet analizinin yapılabilmesi Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir) Toplam Çalışma Süresi: 30 Adam/Gün Aylık Çalışma [...]

By | Nisan 10th, 2017|Sistem Danışmanlığı, Hizmetler|Yorum yok

RSD01 Muhasebe Sistem ve Organziasyon Danışmanlığı

Hizmet Tanımı RSD01 Muhasebe Sistem ve Organizasyon Danışmanlığı İçeriği Şirketin Faaliyet Sonuçlarını temsil eden mali verilerin muhasebeleştirilmesi ve muhasebe kayıtlarından alınacak veri raporların faaliyet sonuçlarını analiz edebilir, irdeleyebilir şekilde oluşturulması Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir) Toplam Çalışma Süresi: 60 Adam/Gün Aylık Çalışma Gün Sayısı: 14 Gün/Ay Çıktıları [...]

By | Nisan 10th, 2017|Sistem Danışmanlığı, Hizmetler|Yorum yok

RSD03 Mali Analiz Düzeneği Yapılandırma Danışmanlığı

Hizmet Tanımı RSD03 Mali Analiz Düzeneği Yapılandırma Danışmanlığı İçeriği Şirketin Faaliyet Sonuçlarını temsil eden tüm mali veriler ile bu mali verileri destekleyen diğer istatistiki verilerin irdelenerek şirketin kat ettiği yol, mevcut durumu ve hedeflerine yönelik durumu ile projeksiyonunun belirlenmesi Süresi (öneri olup, yapılacak ön inceleme sonucuna göre azalabilir ya da artabilir) Toplam Çalışma Süresi: [...]

By | Nisan 10th, 2017|Sistem Danışmanlığı, Hizmetler|Yorum yok